E-BOOKS

This book is a simple guide to understanding magical symbols by taking in account their original geometric patterns. It also focuses on how to work with these powerful shapes and symbols in our everyday lives. All symbols originate in geometric figures which give form to the observed world as well as the microcosm and macrocosm. Sacred geometry is a teaching that focuses on these geometric figures, proportions, and patterns. It was revered and preserved by many ancient civilisations including those in Mesopotamia, Egypt, India, and Greece. Symbols and geometry work together as keys to understanding nature and the philosophical meaning of existence. Each chapter of this book addresses a different geometric figure and its derived magical symbols. It’s a journey from the source shape of the circle, the well from which the other shapes arise, to the Tree of Life where they all connect.


The runes are magical codes of nature that offer divination and manifestation to those who attune to their wisdom. They are an alphabet for open-minded souls who are ready to reach beyond the mundane world and understand the creative powers within and around them. Each rune is a profound symbol, and together they represent a mystical language of the spirit. Once we begin to understand this intuitive method of communication, the runes will become wise guides to us on our path through life and may even lead to a spiritual awakening. However, the runes don’t just deliver important messages; they offer magical solutions. Like any alphabet, they are there to be read, written, spoken, and shared, which is the most fascinating part. If we understand their symbolism, then we can write them, speak them, and even stand in their energy by doing the runic postures, thus attracting them into our space for a specific purpose.

This book explores runic origins and mythological correlations, but it mainly offers magical workings that can be adapted to our everyday lives and help us co-create within the created world. It delves deep into the mystery of each rune of the oldest runic alphabet, the Elder Futhark, and provides a detailed explanation of its divinatory and magical purpose.


The 100 supercharged symbols in this book bind the most profound sacred geometries and runes. They were designed for very concrete intentions, so there’s a plentitude of love symbols, healing symbols, abundance symbols, success symbols, and so forth. Moreover, they were blessed and charged by several energy healers for an even greater effect. With their help, we can enjoy powerful manifestation, meditation, healing, alchemizing, shielding, and the law of attraction.


Part I focuses on how to work with the supercharged symbols and the meanings behind them. 
Part II contains the 100 supercharged symbols and their purposes. Each of the symbols has a suggested magical incantation and affirmation, and a visual list of the geometries and runes that it contains.


In this book, you will also find:
Symbols for attracting and strengthening love, or harmonizing relationships.
Symbols for personal growth and spiritual expansion.
Symbols for the law of attraction.
Symbols for abundance, financial stability, and well-being.
Symbols for meditation and psychic work.
Symbols for understanding your life's calling and purpose.
Symbols for healing that can be combined with Reiki symbols. E-BOOKS IN CZECH LANGUAGE:Tato kniha je jednoduchou příručkou k poznání skryté řeči magických symbolů skrze jejich základní geometrické tvary a díky hlubším mytologickým souvislostem. Všechny symboly vzešly ze základních geometrických těles, které dávají tvar našemu světu, mikro i makro kosmu. Posvátná geometrie je pradávné učení, které se soustřeďuje na geometrické proporce a vzorce přírody. Její znalost, stejně jako význam magických symbolů, byla uchovávána a ctěna mnoha starověkými civilizacemi včetně Mezopotámie, Egypta, Indie či antického Řecka. Práce s magickými symboly a Posvátnou geometrií byla od pradávna klíčem k pochopení přírody a filozofické podstaty existence. Každá kapitola se soustředí na jednu ze základních geometrických figur a od ní odvozené magické symboly. Je to cesta od zdroje jímž je kruh z něhož všechny tvary vznikly až po Strom života, kde se opětovně setkávají. KOUPIT PDF

Posvátná geometrie a magické symbolyVílí říše má dva nové detektivy: Lesní vílu Líví a jednorožce Maxe. Detektivní spolek je pověří případy v Pozemské říši, a tak na sebe vezmou podobu lidské dívky a psa, aby prozkoumali záhady zahrnující draky, obry, vodníky, lešije i trolí čarodějnice. Líví má sice k dispozici svou magickou hůl a Max zase kouzelný roh jednorožce, jejich síly by však nebyly tak účinné bez pomoci elementálů, elfů a kočkoobrů, ale také chlapce, jenž se stane jejich lidským spojencem. Postupem času se Líví a Max stávají uznávanými detektivy, kteří se specializují na to, čemu lidé říkají „nadpřirozené jevy“.


Kniha byla inspirována českými, keltskými i severskými pohádkami, které nás učí o síle přátelství, lásky a laskavosti vůči přírodě. Ilustrace Ivany Axmanové navíc příběhu dodávají ještě více magie. Vydejte se tedy s námi za tímto jedinečným dobrodružstvím!


KOUPIT PDF 

Detektivové z Vílí říše